درخواست امتیاز فروشگاه آنلاین

  • مشخصات سایت فروش آنلاین

  • اطلاعات مدیران شرکت و سایت

توجه: جهت رسمی شدن نمایندگی فروشگاه آنلاین خود لازم است پس از تکمیل و ثبت فرم درخواست امتیاز فروشگاه آنلاین، فایل PDF برگۀ قوانین را نیز دانلود و چاپ کنید و پس از امضا نمودن آن تصویر واضح و باکیفیتی از برگۀ امضا شده را در واتساپ به شماره 09197595750 برای مدیریت سایت دوشاخه ارسال نمایید.