لیست نمایندگان استانی

جهت مشاهده نمایندگان هر استان، روی استان مربوطه کلیک کنید.

get

استان مورد نظر را انتخاب کنید:

جدول امتیازبندی نمایندگان

 • سابقه خرید بیش از 50 فاکتور از سایت دوشاخه
 • ثبت حداقل 30 پروژه در سایت دوشاخه
 • شوروم کامل محصولات در محل دفتر
 • سایت فعال فروش آنلاین اختصاصی نماینده
 • برگزاری حداقل 5 نمایشگاه و همایش با محصولات
 • ثبت حداقل 10 نمایندگی فعال زیرمجموعه درسایت دوشاخه
 • برگزاری کلاس‌های آموزشی محصولات در شهر خود
 • سابقه خرید بیش از 30 فاکتور از سایت دوشاخه
 • ثبت حداقل 20 پروژه در سایت دوشاخه
 • شوروم کامل محصولات در محل دفتر
 • سایت فعال فروش آنلاین اختصاصی نماینده
 • برگزاری حداقل 3 نمایشگاه و همایش با محصولات
 • ثبت حداقل 5 نمایندگی فعال زیرمجموعه درسایت دوشاخه
 • سابقه خرید بیش از 20 فاکتور از سایت دوشاخه
 • ثبت حداقل 10 پروژه در سایت دوشاخه
 • شوروم محصولات در محل دفتر
 • سایت فعال فروش آنلاین اختصاصی نماینده
 • سابقه خرید بیش از 10 فاکتور از سایت دوشاخه
 • ثبت حداقل 5 پروژه در سایت دوشاخه
 • سابقه خرید بیش از 5 فاکتور از سایت دوشاخه